Haziran 5, 2015
Ekim 5, 2015

Belgesel Sinemacılar Birliği’nin, Senaryo Pişirme Atölyesi isimli geliştirme atölyesine katılım sağlandı.